Clauza FOB (obligatiile partilor) INCOTERMS 2000

FRANCO LA BORD (…port de incarcare convenit ) – inseamna ca vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care marfa a trecut de balustrade vasului, in portul de incarcare convenit.
Aceasta inseamna ca toate costurile si riscurile de pierdere sau deteriorare a marfii sunt suportate din acel moment de catre comparator.

Termenul FOB implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pt export.

Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritime sau pe ape interioare.In situatia in care balustrade vasului nu reprezinta relevanta, cum ar fi cazul traficului roll-on/roll-of sau containerizat, este mai potrivit sa se foloseasca termenul FCA

VANZATORUL ARE OBLIGATIA

V1.Livrarea marfii conform contractului
Sa livreze marfa sis a furnizeze factura comerciala sau mesajul electronic, potrivit contractului de vanzare si orice atestare de conformitate ceruta de contract.

V2.Licente, autorizatii si formalitati
Sa obtina, pe riscul si cheltuiala sa, licenta de export sau orice alta autorizatie oficiala sis a indeplineasca formalitatile vamale necesare pentru exportul marfii.

V3.Contractul de transport si asigurarea
-Contractul de transport : nici o obligatie
-Contractul de asigurare : nici o obligatie

V4.Livrarea
Sa livreze marfa la bordul vasului desemnat de catre comparator, in portul convenit, dupa uzul portului, la data sau in cadrul perioadei stabilite.

V5.Transferul riscurilor
Sub rezerva prevederilor de la C5, sa suporte toate riscurile de pierdere sau deteriorare a marfii, din momentul in care aceasta a trecut balustrada vasului in portul convenit.

V6. Repartizarea cheltuielilor
Sub rezerva de la C6, sa suporte toate costurile legate de marfa pana in momentul in care aceasta a trecut balustrade vasului in portul de incarcare convenit.

V7.Avizarea cumparatorului
Sa avizeze cumparatorul, in mod corespunzator, ca marfa a fost livrata la bordul vasului.

V8. Dovada livrarii, documentul de transport si mesajul electronic echivalent
Sa furnizeze cumparatorului, pe cheltuiala vanzatorului, documentul care in mod usual face dovada livrarii marfii.


V9. Verificarea, ambalajul, marcarea
Sa plateasca cheltuielile legate de operatiunile de verificare (calitatea, masurarea, cantarirea, numararea) necesare pentru punerea marfii la dispozitia cumparatorului.

V10.Alte obligatii
Sa acorde cumparatorului, la cerere, pe riscul si cheltuiala acestuia, tot sprijinul necesar pt obtinerea oricaror documente sau mesaje electronice echivalente, emise sau transmise in tara in care se face livrarea si/sau in cea de origine de care cumparatorul ar putea avea nevoie pentru exportul si/sau importul marfii si, daca este cazul, pentru tranzitarea acesteia printr-o tara terta.

CUMPARATORUL ARE OBLIGATIA

C1.Plata pretului
Sa plateasca pretul asa cum s-a prevazut in contractul de vanzare.

C2. Licente, autorizatii si formalitati
Sa obtina pe riscul si cheltuiala sa, licenta de import sau orice alta autorizatie oficiala sis a indeplineasca formalitatile vamale de import si , daca este cazul, pe cele necesare pt tranzitarea marfii printr-o tara terta.

C3.Contractul de transport
Sa incheie pe cheltuiala sa contractul pentru transportul marfii de la portul de incarcare convenit

C4.Preluarea marfii
Sa preia marfa in conformitate cu V4.

C5.Transferul riscurilor
Sa suporte toate riscurile de pierdere sau deteriorare a marfii in momentul in care aceasta a trecut balustrade vasului, in portul de incarcare convenit.

C6. Repartizarea cheltuielilor
Sa plateasca toate costurile legate de marfa din momentul in care aceasta a trecut balustrade vasului in portul de incarcare.
Sa plateasca orice alte cheltuieli suplimentare care rezulta din faptul ca vasul desemnat de el nu s-a prezentat in timp util.
Sa plateasca taxele vamale, alte taxe si speze oficiale.

C7.Avizarea vanzatorului
Sa avizeze vanzatorul, in mod corespunzator, cu privire la numele vasului, locul de incarcare si termenul de livrare necesar.

C8.Dovada livrarii, documentul de transport se mesajul electronic echivalent
Sa accepte dovada livrarii effectuate in conformitate cu V8.

C9.Inspectarea marfii
Daca nu s-a convenit altfel, sa plateasca costurile legate de inspectarea prealabila incarcariimarfii, inclusive pt inspectarea dispusa de catre autoritatile din tara exportatoare.

C10.Alte obligatii
Sa plateasca toate costurile si cheltuielile pt obtinerea documentelor sau mesajelor electronice prevazute la V10 si sa restituie vanzatorului cheltuielile ocazionale pentru acordarea sprijinului sau in conformitate cu cele mentionate.