Inregistrarea TVA-ului

Transportul intracomunitar de bunuri este reglementat de art. 133 alin.(2), lit. c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si pct.15 din normele date in aplicarea acestui articol, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modi ficarile si completarile ulterioare.
Potrivit acestui articol, prin transport intracomunitar de bunuri se intelege orice transport de bunuri pentru care:
- locul de plecare si locul de sosire sunt situate in doua state membre diferite sau
- locul de plecare si locul de sosire sunt situate in acela si stat membru, dar transportul este efectuat in legatura directa cu un transport intracomunitar de bunuri.

Studiu de caz

O societate de transport „A“, persoana impozabila, inregistrat in scopuri de TVA si stabilit in România, presteaza servicii de tran sport intracomunitar la comanda unei firme „B“ producatoare de bunuri, persoana impozabila, inregistrat in scopuri de TVA si stabilit in România :Transportul bunurilor se efectueaza din România intr-un stat membru al Uniunii Europene.

Solutie
Se aplica prevederile art. 133, alin. (2), lit. c) din Codul fiscal. in aceasta situatie, locul de plecare fiind in România, iar locul de sosire in alt stat membru, locul taxarii cu TVA a transportului intracomunitar este in România. Persoana aplicata la plata TVA este transportatorul „A“, conform art. 150, alin. (1), lit. a), aceasta având obligatia se emite societatii B factura cu TVA.
Nu exista scutire in acest caz, intrucât ar trebui ca societatea de transport „A“ sa primeasca de la clientul sau „B“ un cod valabil de iregistrare in scopuri de TVA atribuit de autoritatile competente dintr-un stat membru, altul decât cel de plecare a transportului (respectiv altul decât din România).
Aceeasi solutie se aplica si in cazul in care prestarea serviciului de transport ar fi fost efectuat de societatea „A“ pentru o casa de expeditii, persoana impozabila inregistrata in scopul de TVA si stabilita in România.

4111 „Clienti“=%704„Venituri din lucrari executate si servicii prestate"
4427 „TVA colectat`“